Målrettet markedsføring fra Bilia?

Målrettet markedsføring innebærer ofte å kommunisere "riktig produkt til riktig målgruppe". Det med målgrupper er ikke alltid så enkelt. Visse relevante kriterier bør legges til grunn i utvelgelsen av "segmentet" du skal henvende deg til. Det være seg alder, kjønn, bosted, hvilken bil du i dag eier - og andre opplysninger som er mulig å [...]