Kjøpmannshåndboka fra Asmund S. Lærdals Forlag, 2. opplag ble utgitt i 1942. Mye av innholdet er like aktuelt i dag som den gang. Nå benytter vi andre ord og uttrykk, men kundefokus er fortsatt helt grunnleggende!

En rask gjennomgang av Kjøpmannshåndboken viser at ofte historien gjentar seg. I et eget avsnitt om Salg og Reklame vises det til Nye tider, nye metoder. Det samme kan vi si i dag. Den digitale hverdag er for svært mange bedrifter «Nye tider, nye metoder» og som kan være vanskelig å forholde seg til. Omstilling og kundefokus er fortsatt en utfordring – det var det også for 73 år siden!

I kapitlet Direkte reklame tar forfatteren opp temaet datakvalitet, «Det er avgjørende for et godt resultat at adressene er nøye utvalgt og at de holdes à jour for hver utsendelse».  Ofte opplever jeg at bedrifter med de beste forutsetninger for enkel og systematisk datafangst ikke benytter seg av mulighetene som ligger rett foran nesen. Hvordan skal bedriften effektivt følge opp og kommunisere med sine faste kunder uten å sikre seg kundens kontaktinformasjon? Får kundene muligheten til å velge om de vil ha informasjon på e-post, SMS eller i posten?

Hvor mange av kundene dine når du postalt, på e-post eller på mobil? Hvor ofte blir de fulgt opp og tatt ekstra vare på?

Jeg får referere Åsmund S. Lærdal fra 1942. «Direkte reklame kan være meget verdifull såvel for den store postordreforretning som den lille kolonialhandler» Han tenkte nok ikke på hva e-post og SMS kan bidra med i kommunikasjon med kundene…