Norge er for mange større internasjonale virksomheter et lite marked. Byggevarehusene Bauhaus i Norge er underlagt Danmark. Philips ser ut til å ha samlet sin kundeservice utenfor Norge, kanskje i et nordisk kundesenter. I alle fall – kundebehandleren er neppe nordman, eller har fått «bestått» på sin eksamen i norsk på videregående. Her ville nok norsklæreren satte mange røde streker i teksten. Ikke bedre blir det nå det står «Kjære mr./ fru (NAME) i overskriften.

Kjære Philips, ta dere tid til opplæring av deres medarbeidere i konsernets CRM-verktøy. Sørg for at noen leser korrektur (på det aktuelle språk) på tekster som ligger inne som autorespons.

Hva betyr egentlig «Du forelagt efter forespørgsel: (Kommentar)