Felles utfordring ble felles løsning
Det er mange grunneiere som tilbyr hyttetomter i Dovre kommune. Alle har den samme utfordringen når det gjelder markedsføring og salg. Hvordan gjøre salgsarbeidet enklere og mer effektivt? Skal hver enkelt grunneier utvikle og drifte sin egen hjemmeside og bruke ressurser på å markedsføre den?  En slik løsning vil bli en lite effektiv og totalt sett kostbar. Sammen med Dovre kommune valgte mange av grunneierne å etablere en felles hjemmeside, en portal hvor potensielle kjøpere av hyttetomt kunne få god oversikt over tilbudet i Dovre.

Bygge og styrke merkevaren Dovre
Dovre er en solid merkevare og navnet gir mange positive assosiasjoner.  Derfor var det naturlig å benytte Dovre som en del av navnet på portalen. Dovrehytter.no presenterer en rekke hytteområder i hele kommunen med over ledige 140 tomter. Både Dovre kommune og grunneierne ønsker hyttefolket velkommen. Hyttefolket bidrar positivt til det lokale næringsliv og er ofte en driver for utviklingen av nye produkter og tjenester.

Dovrehytter.no er en godt eksempel på at et samarbeid mellom konkurrerende tilbydere av hyttetomter fungerer. Det viktigste for grunneieren er at potensielle kjøpere velger seg Dovre og ikke en hyttetomt i en av nabokommunene.  Teamet bak utvikling av dovrehytter.no samt markedsføring av portalen er Triologic, F`design, Medon.