De fleste bilforhandlere jeg har vært i kontakt med har en travel hverdag fylt opp med praktiske oppgaver. Salgsarbeidet består ofte i å følge opp potensielle kunder på telefon samt annonsere i lokalavisen, enten i papirutgaven og/eller den digitale. Å skrive gode selgende tekster til annonsene er gjerne en utfordring for mange som til daglig ikke arbeider med å skrive tekst. Enklest er det å overlates dette til avisen, og be de komme med noen forslag. Hva med å tenke nytt, ta i bruk flere «markedsføringskanaler»? Hva med å utnytte muligheten som ligger i egen kundebase? Vil det koste mye og hva gir det av resultater?

CRM- en nye lønnsom vei å gå?
Hva vil bilforhandleren oppnå med en kampanje som kun eksisterende kunder mottar? Hvilken effekt oppnås ved å benytte e-post og SMS? Det er bare en måte å finne det ut på. Det må prøves i praksis. En egen kampanje på e-post og SMS ble sendt kundene, men ingen annonsering i lokalavisen denne gang. Bilforhandleren inviterte sine kunder til en lanseringsfest av en ny bilmodell, og med servering av smørbrød, kake og kaffe.

Den mest lønnsomme kampanjen siden bilforhandleren startet opp!
Responsen var over all forventning. I løpet av 3 timer kom mellom 100 og 120 kunder innom. Det ble solgt 4 biler! En annonse i avisen resulterer ofte i 30 – 40 besøkende – og koster en god del – og resulter gjerne i et salg eller flere på sikt.

Konklusjon – meget lønnsomt!
Bilforhandlere som følger opp sine eksisterende kunder med relevante og attraktive tilbud i egne kampanjer oppnår god lønnsomhet. Eksisterende kunder bør følges opp spesielt, de er dine beste ambassadører og de som med størst sannsynlighet kjøper sin neste bil fra deg. Igjen, det er lettere å selge til noen som kjenner deg, enn til en som ikke kjenner deg fra tidligere.